AHLI PERNIAGAAN

KAD MEDIKAL

MAKLUMAT RINGKAS

 

 • Dana Simpanan Perubatan
 • Perlindungan Tanpa Had
 • Sijil takaful PERCUMA sekiranya pemegang sijil atau orang yang dilindungi dihidapi sakit kritikal atau cacat kekal
 • Manfaat Imunisasi Haji/Umrah
 • Manfaat Elaun Hospital Kerajaan
 • Manfaat rawatan sebelum & selepas kemasukan wad
 • Rawatan kecemasan disebabkan kemalangan
 • Lain – lain manfaat

*Tertakluk kepada terma & syarat*

HIBAH TAKAFUL & MRTT VS MLTT

MAKLUMAT RINGKAS

 

 • Dana Tunai Keluarga
 • Dana Penyelesaian Hutang atau Liabiliti
 • Dana Pengurusan Harta Pusaka
 • Dana Kelangsungan Ahli Keluarga
 • Dana Infaq
 • Mortgage Reduce Term Takaful (MRTT) vs Mortgage Level Term Takaful (MLTT) – Digunapakai untuk rumah

*Tertakluk kepada terma & syarat*

SIMPANAN & PELABURAN

MAKLUMAT RINGKAS

 

 • Pakej Pelaburan yang Dilindungi
 • Dividen & Bonus Tahunan setiap tahun
 • Permohonan dijamin LULUS
 • Sijil takaful PERCUMA sekiranya pemegang sijil atau orang yang dilindungi dihidapi sakit kritikal atau cacat kekal

*Tertakluk kepada terma & syarat*

TABUNG KECEMASAN

MAKLUMAT RINGKAS

 

 • Dana Perubatan Sakit Kritikal
 • Dana Kelangsungan Hidup
 • Dana Rawatan Kecacatan
 • Dana Rawatan Kemalangan
 • Lain – lain manfaat

*Tertakluk kepada terma & syarat*