BAKAL PESARA & PESARA

HIBAH TAKAFUL & MRTT VS MLTT

MAKLUMAT RINGKAS

 

 • Dana Tunai Keluarga
 • Dana Penyelesaian Hutang atau Liabiliti
 • Dana Pengurusan Harta Pusaka
 • Dana Kelangsungan Hidup Ahli Keluarga
 • Dana Infaq (saham akhirat)
 • Mortgage Reduce Term Takaful (MRTT) vs Mortgage Level Term Takaful (MLTT) – Digunapakai untuk rumah

*Tertakluk kepada terma & syarat*

TABUNG KECEMASAN

MAKLUMAT RINGKAS

 

 • Dana Perubatan Sakit Kritikal
 • Dana Kelangsungan Hidup
 • Dana Rawatan Kecacatan
 • Dana Rawatan Kemalangan
 • Lain – lain manfaat

*Tertakluk kepada terma & syarat*