DEWASA & BERKELUARGA

HIBAH TAKAFUL & MRTT VS MLTT

MAKLUMAT RINGKAS

 

 • Dana Tunai Keluarga
 • Dana Penyelesaian Hutang atau Liabiliti
 • Dana Pengurusan Harta Pusaka
 • Dana Kelangsungan Hidup Ahli Keluarga
 • Dana Infaq (saham akhirat)
 • Mortgage Reduce Term Takaful (MRTT) vs Mortgage Level Term Takaful (MLTT) – Digunapakai untuk rumah

*Tertakluk kepada terma & syarat*

KAD MEDIKAL

MAKLUMAT RINGKAS

 • Dana Simpanan Perubatan
 • Perlindungan Tanpa Had
 • Sijil takaful PERCUMA sekiranya pemegang sijil atau orang yang dilindungi dihidapi sakit kritikal atau cacat kekal
 • Manfaat Imunisasi Haji/Umrah
 • Manfaat Elaun Hospital Kerajaan
 • Manfaat rawatan sebelum & selepas kemasukan wad
 • Rawatan kecemasan disebabkan kemalangan
 • Lain – lain manfaat

*Tertakluk kepada terma & syarat*

SIMPANAN PERSARAAN

MAKLUMAT RINGKAS

 • Dana Kelangsungan Hidup ketika Bersara
 • Dana Pelaburan
 • Dana Simpanan yang Dilindungi
 • Dana Kelangsungan Hidup Ahli Keluarga
 • Dana Infaq (saham akhirat)
 • Dana Simpanan Pendidikan Anak – Anak

*Tertakluk kepada terma & syarat*

TABUNG KECEMASAN

MAKLUMAT RINGKAS

 • Dana Perubatan Sakit Kritikal
 • Dana Kelangsungan Hidup
 • Dana Rawatan Kecacatan
 • Dana Rawatan Kemalangan
 • Lain – lain manfaat

*Tertakluk kepada terma & syarat*